50 χρόνια 4Τροχοί, 50 χρόνια προβολής των Ελληνικών Αγώνων!