43η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων... η εκπλήρωση μιας ξεχωριστής ευχής