42ο Ράλλυ Θερμαϊκού - Χορηγοί


Το 42ο Ράλλυ Θερμαϊκού στηρίζουν τόσο οικονομικά όσο και υλικοτεχνικά οι παρακάτω επιχειρήσεις:


Vodafone, λίγο μετά την Πλατεία Κυπρίων Ηρώων επί της οδού Αγίου Δημητρίου 73