ΔΣ 2022 - 2025


Η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Φεβρουαρίου 2022, είναι η εξής:


Πρόεδρος Τσολακίδης Σωκράτης

Αντιπρόεδρος Κουμποτής Δημήτρης