Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ