Πρόγραμμα Σεμιναρίου Κριτών


Ο ΑΟΘ & η ΟΜΑΕ ενημερώνουν ότι το πρόγραμμα σεμιναρίου κριτών που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη έχει ως εξής:


Η αίθουσα του σεμιναρίου θα είναι η αίθουσα ‘MEETIMG ROOM’ της EXPRESS SERVICE στο κέντρο της οδικής βοήθειας.