top of page

Προτάσεις του ΑΟΘ για τον "προς ψήφιση" Πειθαρχικό Κανονισμό.
Αφού μελετήσαμε την πρόταση προς ψήφιση της ΟΜΑΕ για τον Νέο Πειθαρχικό Κανονισμό, παραθέτουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας, όσο ακόμα αυτό δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα....


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΟΜΑΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

____________________

Έχοντες λάβει γνώση του προτεινομένου προς ψήφιση από την επικείμενη Γενική Συνέλευση Πειθαρχικού Κανονισμού και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας για υποβολή παρατηρήσεων, θέτουμε υπ’ όψιν του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και των λοιπών αθλητικών σωματείων-μελών της Ο.Μ.Α.Ε. τις ακόλουθες επισημάνσεις μας:

1. Κατ’ αρχήν, ενώ εξακολουθείτε μέχρι σήμερα να αρνείστε να κάνετε ειλικρινή διάλογο και από μηδενική βάση για όλα τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα που απασχολούν οδηγούς και συνοδηγούς, ώστε αυτοί να επιστρέψουν στην ενεργό δράση με κανονισμούς και αγωνιστικό πρόγραμμα που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες τους, τελικά επιλέγετε πέντε ημέρες πριν από την επικείμενη Γενική Συνέλευση να θέσετε ζήτημα «απειλής της ηθικής του αθλητισμού» και «επιβολής της πειθαρχίας και τάξης».

Οι φράσεις αυτές, που περιλαμβάνονται αυτούσιες στην παράγραφο 2.5 του άρθρου 2 του προτεινόμενου από εσάς πειθαρχικού κανονισμού, είναι πριν από όλα απαράδεκτες και αναδύουν έντονα οσμή ολοκληρωτισμού. Η πειθαρχία και η τάξη στον αθλητισμό, δεν επιβάλλονται με εξαναγκαστικά μέσα. Εμπνέονται πριν από όλα από την προσωπική στάση και συμπεριφορά των διοικούντων απέναντι στους διοικουμένους.

Και αν η μέχρι τώρα δική σας αντίληψη περί «ηθικής του αθλητισμού», εκφράζεται μέσα από τη λογική «αποφασίζουμε και διατάζουμε», ή εξαντλείται στη φράση «ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ» που απευθύνατε ως απάντηση στα αιτήματα των αθλητών τον περασμένο Μάρτιο, είναι προφανές ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της τάξης και της πειθαρχίας, όπως εσείς τουλάχιστον την αντιλαμβάνεστε, είναι καταδικασμένη να αποτύχει παταγωδώς.

2. Ως προς τις αποφασιστικές αρμοδιότητες πειθαρχικής φύσεως που αναγνωρίζετε υπέρ των μελών του ΔΣ με την παράγραφο 3.2 του άρθρου 3 του πειθαρχικού κανονισμού, επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσετε την προβλεπόμενη από το καταστατικό Πειθαρχική Επιτροπή (άρθρο 16), στην οποία και μόνο έχει απονεμηθεί η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

Αντί, λοιπόν, να εγγυηθείτε την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία αυτού του σημαντικού καταστατικού οργάνου, εσείς με το πρόσχημα της δήθεν «άμεσης απονομής ποινής», ή του δήθεν «ευαπόδεικτου πειθαρχικού παραπτώματος που δεν χρειάζεται περαιτέρω πράξη διαπιστωτικής διερεύνησης» (ατυχής εν πάσει περιπτώσει και ακατανόητη η διατύπωσή σας), επιχειρείτε να απονείμετε υπερεξουσίες στα πρόσωπα των μελών του ΔΣ και να τους μετατρέψετε από ελεγχόμενους και κρινόμενους σε κριτές των πάντων. Ευνοείτε έτσι την καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων, που θα οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση όσων πειθαρχικών παραβατών είναι αρεστοί και ομοϊδεάτες της εκάστοτε διοίκησης και παράλληλα θα στοχοποιήσουν κάθε αντιφρονούντα.

3. Με την παράγραφο 6.2 του άρθρου 6 του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, αποκαλείτε «τεκμήρια» τις εκθέσεις των αγωνοδικών, του αλυτάρχη, των κριτών και των τεχνικών εφόρων, αναγνωρίζοντάς τους έτσι αυξημένη αποδεικτική δύναμη έναντι των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων της εκάστοτε πειθαρχικώς ερευνώμενης υποθέσεως.

Απομένει να μας διευκρινίσετε τί ακριβώς εννοείτε με την παραπάνω διατύπωση. Μιλάμε δηλαδή για αμάχητα, ή για μαχητά τεκμήρια; Οτιδήποτε αναγράφεται στις ανωτέρω εκθέσεις, θα αποτελεί θέσφατο και θα οδηγεί σε βέβαιη πειθαρχική καταδίκη, χωρίς ο αγωνιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ανταποδείξει την αθωότητά του; Ελπίζουμε πως όχι, αλλά εν πάσει περιπτώσει η διατύπωσή σας είναι ασαφής και προβληματική και χρήζει οπωσδήποτε βελτίωσης.

4. Στην παράγραφο 7.1 α) του άρθρου 7 του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, ορίζετε ως ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων και την «εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με κάθε τρόπο». Δηλαδή, θεωρείτε ότι νομιμοποιείστε να μας απαγορεύσετε την ελευθερία έκφρασης και λόγου και να υπαγορεύετε εσείς το περιεχόμενο των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, κατά πως κρίνετε ότι αρμόζει στη δική σας αντίληψη και αισθητική; Ελπίζουμε να απαλείψετε άμεσα την ανωτέρω απαράδεκτη και επικίνδυνη διατύπωση, η οποία μαρτυρά τουλάχιστον μισαλλοδοξία και απολυταρχική αντίληψη, που με τη σειρά τους δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε κάθε μορφή αθλητισμού.

5. Στην παράγραφο 7.1 στ) του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, ορίζετε ως πειθαρχικό παράπτωμα τη «μη αποδοχή και υλοποίηση αποφάσεων του ΔΣ της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ». Κρίνουμε απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε, ότι αποδοχής τυγχάνουν μόνο οι σύμφωνες με το νόμο και το καταστατικό αποφάσεις του ΔΣ και της ΕΠΑ. Διαφορετικά, αν δηλαδή θεωρούμε ότι οι παραπάνω αποφάσεις στερούνται νόμιμης βάσης, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να αντιταχθούμε σε αυτές, να μην τις αποδεχθούμε και να επιδιώξουμε την με κάθε νόμιμο μέσο προσβολή και ακύρωσή τους.

Δεδομένου ότι στο σύνολό του ο προτεινόμενος πειθαρχικός κανονισμός αποτελεί μια προσπάθεια φίμωσης των σωματείων και υποταγής των αθλητών σε αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους και ενάντια στην πραγματική βούλησή τους, θα περιοριστούμε επί του παρόντος στις παραπάνω παρατηρήσεις.

Ευελπιστούμε δε, ότι πέραν της ενεργοποίησης των παραπάνω κατασταλτικών και τιμωρητικού χαρακτήρα μηχανισμών, θα ασχοληθείτε επιτέλους ουσιαστικά και με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα και θα δείξετε τα ίδια αντανακλαστικά σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας της οικονομικής διαχείρισης, προχωρώντας στη σύσταση οικονομικής επιτροπής, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του καταστατικού, καθώς και στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, όπως επίσης προβλέπει το άρθρο 22 του καταστατικού.

Με παραπάνω από εμφανή την εξωτερίκευση των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, ανεξαρτήτως αν εσείς την θεωρείτε πειθαρχικό παράπτωμα, αναμένουμε να αποσύρετε κάθε αντίθετη με την κοινή λογική και το νόμο διάταξη του πειθαρχικού κανονισμού, όπως παραπάνω σας επισημαίνουμε.

Το ΔΣ του ΑΟΘ

Ακολουθεί η πρόταση της ΟΜΑΕ


ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θα υποβληθεί για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της 10/12/2022

Πειθαρχικός Κανονισμός 1.1 Σε εφαρμογή του άρθρου 129 του νόμου 2725/1999 και για την προστασία των αθλημάτων του αυτοκινήτου, κάρτ, φόρμουλας και esports, των σωματείων και των στελεχών που καλλιεργούν και υποστηρίζουν το άθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκίνητο, κάρτ, φόρμουλα και e sports), των αθλητών και γενικά όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία των αθλημάτων, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η καθιέρωση αυτού του κανονισμού. 1.2 Όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, του Κανονισμού λειτουργίας της ΟΜΑΕ, των λοιπών Κανονισμών, Εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ, είτε αυτές σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη λήξη επισήμων ή μη αγώνων, ή κατά την εν γένει αθλητική δραστηριότητα και τα οποία διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν τον πειθαρχικό κανονισμό της ΟΜΑΕ. ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2.1 Σκοπός του ειδικού αυτού πειθαρχικού κανονισμού είναι να καθορίσει με αντικειμενικό και διάφανο τρόπο τα πειθαρχικά παραπτώματα, τον τρόπο και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και τις πειθαρχικές ποινές, οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται σε όλους όσους παραβαίνουν, τον παρόντα κανονισμό, τους λοιπούς κανονισμούς και το καταστατικό της ΟΜΑΕ και συμβάλλουν αρνητικά στη διάδοση, στην ανάπτυξη και στην απρόσκοπτη καλλιέργεια των αθλημάτων του αυτοκινήτου, κάρτ, φόρμουλας και esports. 2.2 Ο παρών κανονισμός λειτουργεί παράλληλα με τις πειθαρχικές διατάξεις του ΕΑΚ και του ΔΑΚ που αφορούν το καθαρά αγωνιστικό μέρος της αθλητικής δραστηριότητας. 2.3 Απώτερος σκοπός επίσης του παρόντα κανονισμού είναι να λειτουργήσει προληπτικά, προκειμένου να αποτρέψει ενέργειες και πρακτικές που μπορεί να εκδηλωθούν από όλους τους εμπλεκόμενους στα αθλήματα του σκοπού της ΟΜΑΕ και οι οποίες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος και συντελούν αρνητικά στη διατάραξη του ήρεμου και πολιτισμένου κλίματος που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των αθλητών, διαγωνιζομένων, στελεχών, σωματείων, μελών ΔΣ της ΟΜΑΕ και σωματείων, ακόμη και των γονέων και κηδεμόνων των αθλητών. 2.4 Επιπρόσθετος λόγος που καθιστά