top of page

Προτάσεις του ΑΟΘ για τον "προς ψήφιση" Πειθαρχικό Κανονισμό.
Αφού μελετήσαμε την πρόταση προς ψήφιση της ΟΜΑΕ για τον Νέο Πειθαρχικό Κανονισμό, παραθέτουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας, όσο ακόμα αυτό δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα....


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΟΜΑΕ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

____________________

Έχοντες λάβει γνώση του προτεινομένου προς ψήφιση από την επικείμενη Γενική Συνέλευση Πειθαρχικού Κανονισμού και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας για υποβολή παρατηρήσεων, θέτουμε υπ’ όψιν του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και των λοιπών αθλητικών σωματείων-μελών της Ο.Μ.Α.Ε. τις ακόλουθες επισημάνσεις μας:

1. Κατ’ αρχήν, ενώ εξακολουθείτε μέχρι σήμερα να αρνείστε να κάνετε ειλικρινή διάλογο και από μηδενική βάση για όλα τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα που απασχολούν οδηγούς και συνοδηγούς, ώστε αυτοί να επιστρέψουν στην ενεργό δράση με κανονισμούς και αγωνιστικό πρόγραμμα που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες τους, τελικά επιλέγετε πέντε ημέρες πριν από την επικείμενη Γενική Συνέλευση να θέσετε ζήτημα «απειλής της ηθικής του αθλητισμού» και «επιβολής της πειθαρχίας και τάξης».

Οι φράσεις αυτές, που περιλαμβάνονται αυτούσιες στην παράγραφο 2.5 του άρθρου 2 του προτεινόμενου από εσάς πειθαρχικού κανονισμού, είναι πριν από όλα απαράδεκτες και αναδύουν έντονα οσμή ολοκληρωτισμού. Η πειθαρχία και η τάξη στον αθλητισμό, δεν επιβάλλονται με εξαναγκαστικά μέσα. Εμπνέονται πριν από όλα από την προσωπική στάση και συμπεριφορά των διοικούντων απέναντι στους διοικουμένους.

Και αν η μέχρι τώρα δική σας αντίληψη περί «ηθικής του αθλητισμού», εκφράζεται μέσα από τη λογική «αποφασίζουμε και διατάζουμε», ή εξαντλείται στη φράση «ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ» που απευθύνατε ως απάντηση στα αιτήματα των αθλητών τον περασμένο Μάρτιο, είναι προφανές ότι κάθε προσπάθεια επιβολής της τάξης και της πειθαρχίας, όπως εσείς τουλάχιστον την αντιλαμβάνεστε, είναι καταδικασμένη να αποτύχει παταγωδώς.

2. Ως προς τις αποφασιστικές αρμοδιότητες πειθαρχικής φύσεως που αναγνωρίζετε υπέρ των μελών του ΔΣ με την παράγραφο 3.2 του άρθρου 3 του πειθαρχικού κανονισμού, επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσετε την προβλεπόμενη από το καταστατικό Πειθαρχική Επιτροπή (άρθρο 16), στην οποία και μόνο έχει απονεμηθεί η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας.

Αντί, λοιπόν, να εγγυηθείτε την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία αυτού του σημαντικού καταστατικού οργάνου, εσείς με το πρόσχημα της δήθεν «άμεσης απονομής ποινής», ή του δήθεν «ευαπόδεικτου πειθαρχικού παραπτώματος που δεν χρειάζεται περαιτέρω πράξη διαπιστωτικής διερεύνησης» (ατυχής εν πάσει περιπτώσει και ακατανόητη η διατύπωσή σας), επιχειρείτε να απονείμετε υπερεξουσίες στα πρόσωπα των μελών του ΔΣ και να τους μετατρέψετε από ελεγχόμενους και κρινόμενους σε κριτές των πάντων. Ευνοείτε έτσι την καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων, που θα οδηγήσουν σε προνομιακή μεταχείριση όσων πειθαρχικών παραβατών είναι αρεστοί και ομοϊδεάτες της εκάστοτε διοίκησης και παράλληλα θα στοχοποιήσουν κάθε αντιφρονούντα.

3. Με την παράγραφο 6.2 του άρθρου 6 του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, αποκαλείτε «τεκμήρια» τις εκθέσεις των αγωνοδικών, του αλυτάρχη, των κριτών και των τεχνικών εφόρων, αναγνωρίζοντάς τους έτσι αυξημένη αποδεικτική δύναμη έναντι των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων της εκάστοτε πειθαρχικώς ερευνώμενης υποθέσεως.

Απομένει να μας διευκρινίσετε τί ακριβώς εννοείτε με την παραπάνω διατύπωση. Μιλάμε δηλαδή για αμάχητα, ή για μαχητά τεκμήρια; Οτιδήποτε αναγράφεται στις ανωτέρω εκθέσεις, θα αποτελεί θέσφατο και θα οδηγεί σε βέβαιη πειθαρχική καταδίκη, χωρίς ο αγωνιζόμενος να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ανταποδείξει την αθωότητά του; Ελπίζουμε πως όχι, αλλά εν πάσει περιπτώσει η διατύπωσή σας είναι ασαφής και προβληματική και χρήζει οπωσδήποτε βελτίωσης.

4. Στην παράγραφο 7.1 α) του άρθρου 7 του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, ορίζετε ως ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων και την «εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με κάθε τρόπο». Δηλαδή, θεωρείτε ότι νομιμοποιείστε να μας απαγορεύσετε την ελευθερία έκφρασης και λόγου και να υπαγορεύετε εσείς το περιεχόμενο των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, κατά πως κρίνετε ότι αρμόζει στη δική σας αντίληψη και αισθητική; Ελπίζουμε να απαλείψετε άμεσα την ανωτέρω απαράδεκτη και επικίνδυνη διατύπωση, η οποία μαρτυρά τουλάχιστον μισαλλοδοξία και απολυταρχική αντίληψη, που με τη σειρά τους δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε κάθε μορφή αθλητισμού.

5. Στην παράγραφο 7.1 στ) του προτεινόμενου από εσάς σχεδίου πειθαρχικού κανονισμού, ορίζετε ως πειθαρχικό παράπτωμα τη «μη αποδοχή και υλοποίηση αποφάσεων του ΔΣ της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ». Κρίνουμε απαραίτητο να σας υπενθυμίσουμε, ότι αποδοχής τυγχάνουν μόνο οι σύμφωνες με το νόμο και το καταστατικό αποφάσεις του ΔΣ και της ΕΠΑ. Διαφορετικά, αν δηλαδή θεωρούμε ότι οι παραπάνω αποφάσεις στερούνται νόμιμης βάσης, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να αντιταχθούμε σε αυτές, να μην τις αποδεχθούμε και να επιδιώξουμε την με κάθε νόμιμο μέσο προσβολή και ακύρωσή τους.

Δεδομένου ότι στο σύνολό του ο προτεινόμενος πειθαρχικός κανονισμός αποτελεί μια προσπάθεια φίμωσης των σωματείων και υποταγής των αθλητών σε αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους και ενάντια στην πραγματική βούλησή τους, θα περιοριστούμε επί του παρόντος στις παραπάνω παρατηρήσεις.

Ευελπιστούμε δε, ότι πέραν της ενεργοποίησης των παραπάνω κατασταλτικών και τιμωρητικού χαρακτήρα μηχανισμών, θα ασχοληθείτε επιτέλους ουσιαστικά και με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα και θα δείξετε τα ίδια αντανακλαστικά σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας της οικονομικής διαχείρισης, προχωρώντας στη σύσταση οικονομικής επιτροπής, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του καταστατικού, καθώς και στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, όπως επίσης προβλέπει το άρθρο 22 του καταστατικού.

Με παραπάνω από εμφανή την εξωτερίκευση των σκέψεων και των συναισθημάτων μας, ανεξαρτήτως αν εσείς την θεωρείτε πειθαρχικό παράπτωμα, αναμένουμε να αποσύρετε κάθε αντίθετη με την κοινή λογική και το νόμο διάταξη του πειθαρχικού κανονισμού, όπως παραπάνω σας επισημαίνουμε.

Το ΔΣ του ΑΟΘ

Ακολουθεί η πρόταση της ΟΜΑΕ


ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θα υποβληθεί για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της 10/12/2022

Πειθαρχικός Κανονισμός 1.1 Σε εφαρμογή του άρθρου 129 του νόμου 2725/1999 και για την προστασία των αθλημάτων του αυτοκινήτου, κάρτ, φόρμουλας και esports, των σωματείων και των στελεχών που καλλιεργούν και υποστηρίζουν το άθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκίνητο, κάρτ, φόρμουλα και e sports), των αθλητών και γενικά όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία των αθλημάτων, κρίνεται απαραίτητη και υποχρεωτική η καθιέρωση αυτού του κανονισμού. 1.2 Όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, του Κανονισμού λειτουργίας της ΟΜΑΕ, των λοιπών Κανονισμών, Εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ, είτε αυτές σημειώνονται κατά τη διεξαγωγή, πριν ή μετά τη λήξη επισήμων ή μη αγώνων, ή κατά την εν γένει αθλητική δραστηριότητα και τα οποία διαπράττονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, καθώς και οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ποινές, αποτελούν τον πειθαρχικό κανονισμό της ΟΜΑΕ. ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2.1 Σκοπός του ειδικού αυτού πειθαρχικού κανονισμού είναι να καθορίσει με αντικειμενικό και διάφανο τρόπο τα πειθαρχικά παραπτώματα, τον τρόπο και τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς και τις πειθαρχικές ποινές, οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται σε όλους όσους παραβαίνουν, τον παρόντα κανονισμό, τους λοιπούς κανονισμούς και το καταστατικό της ΟΜΑΕ και συμβάλλουν αρνητικά στη διάδοση, στην ανάπτυξη και στην απρόσκοπτη καλλιέργεια των αθλημάτων του αυτοκινήτου, κάρτ, φόρμουλας και esports. 2.2 Ο παρών κανονισμός λειτουργεί παράλληλα με τις πειθαρχικές διατάξεις του ΕΑΚ και του ΔΑΚ που αφορούν το καθαρά αγωνιστικό μέρος της αθλητικής δραστηριότητας. 2.3 Απώτερος σκοπός επίσης του παρόντα κανονισμού είναι να λειτουργήσει προληπτικά, προκειμένου να αποτρέψει ενέργειες και πρακτικές που μπορεί να εκδηλωθούν από όλους τους εμπλεκόμενους στα αθλήματα του σκοπού της ΟΜΑΕ και οι οποίες παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος και συντελούν αρνητικά στη διατάραξη του ήρεμου και πολιτισμένου κλίματος που πρέπει να διέπει τις σχέσεις των αθλητών, διαγωνιζομένων, στελεχών, σωματείων, μελών ΔΣ της ΟΜΑΕ και σωματείων, ακόμη και των γονέων και κηδεμόνων των αθλητών. 2.4 Επιπρόσθετος λόγος που καθιστά αναγκαία την καθιέρωση αυτού του κανονισμού είναι η διασφάλιση του αθλήματος και η αποτροπή φαινομένων και πράξεων που παραβαίνουν τους κανόνες δικαίου των αθλητικών ηθών και αναγκαστικά επισύρουν ποινές που επιβάλλουν τη στέρηση της συμμετοχής στην αθλητική κι αγωνιστική δράση. 2.5 Έχοντας ως δεδομένο ότι οι παρεκκλίσεις και οι υπερβολές από τις γενικώς προσδιορισμένες αρχές του φιλάθλου πνεύματος, απειλούν την ηθική του αθλητισμού, καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση και η εφαρμογή κανόνων που θα επιβάλλουν πειθαρχία και τάξη. 2.6 Οι πράξεις βίας, δόλιας παράβασης κανονισμών, η δωροδοκία, οι προσπάθειες επίτευξης νίκης με οποιαδήποτε μέσα ακόμη και με φαρμακοδιέγερση και η εμπορευματοποίηση, η οποία σήμερα πλέον τείνει να καθιερωθεί, αντιτίθενται με τις ηθικές αρχές του αθλητισμού. Οι παραπάνω αυτές πράξεις δεν συμβιβάζονται με τον αθλητισμό και θέτουν υπό αίρεση την αθλητική ή τη φίλαθλη ιδιότητα, και τη δυνατότητα συμμετοχής στην αθλητική δράση. ΑΡΘΡΟ 3Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3.1 Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών στα αθλήματα του αυτοκινήτου, κάρτ, φόρμουλας και esports αρμόδιο όργανο είναι η Πειθαρχική Επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό, η οποία επιλαμβάνεται των πειθαρχικών θεμάτων που παραπέμπονται με έκθεση από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας ή την ΕΠΑ. 3.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΕ σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους άμεσης απονομής της κατά περίπτωση ποινής, είναι δυνατό να επιληφθεί πειθαρχικών θεμάτων, όταν κριθεί ότι το πειθαρχικό παράπτωμα στοιχειοθετείται επαρκώς με εκθέσεις, αναφορές, μαρτυρίες και αντικειμενικό αποδεικτικό υλικό και συνεπώς είναι ευαπόδεικτο και δεν απαιτείται επιπλέον πράξη διαπιστωτικής διερεύνησης. Σε κάθε περίπτωση για την επιβολή της όποιας πειθαρχικής ποινής θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία κλήσης σε απολογία γραπτή ή προφορική, αυτού που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4.1 Κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα σε οποίο έχει υποπέσει, χωρίς προηγουμένως να προηγηθεί η κλήση σε απολογία. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει κατά την εξέταση του Σελίδα 3 από 8

παραπτώματος και συμπληρωματικά στοιχεία από κάθε πρόσωπο που έχει γνώση του πειθαρχικού παραπτώματος ή φορέα που κρίνει απαραίτητο, ακόμη και να καλέσει τον κατηγορούμενο να δώσει εξηγήσεις για την συμπεριφορά του, καταθέτοντας και σχετικό απολογητικό υπόμνημα και στοιχεία που θεωρεί ότι υποστηρίζουν τις απόψεις του. 4.2 Η κλήση σε απολογία κοινοποιείται στον εγκαλούμενο με επιστολή ή με email ή SMS ή ακόμη και τηλεφωνικά και πρέπει να ορίζει ότι η απολογία πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία του πειθαρχικού Οργάνου της Ομοσπονδίας σε χρόνο που θα προσδιορίζεται επακριβώς. 4.3 Την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος απολογούμενος, οπότε το πειθαρχικό όργανο τον καλεί υποχρεωτικά την ημέρα εκδίκασης. 4.4 Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και ο απολογούμενος δεν καταθέσει υπόμνημα ή δεν ζητήσει η διαδικασία να είναι προφορική, το πειθαρχικό όργανο κρίνει βάσει των αναγραφόμενων στην έκθεση του φακέλου παραπομπής και επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Έχει όμως το δικαίωμα ‐ και πάλι ‐ να ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις από κάθε γνώστη του πειθαρχικού παραπτώματος ή του συμβάντος. 4.5 Κατά την προφορική εκδίκαση της υπόθεσης στο πειθαρχικό όργανο μπορούν να παραστούν ο απολογούμενος αυτοπροσώπως ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου του και όποιος από τους παράγοντες του συμβάντος του πειθαρχικού παραπτώματος το ζητήσει ή θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία του από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Ο απολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί και την μαρτυρία άλλων προσώπων, τα οποία μπορεί να καλέσει με δική του ευθύνη ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου για να καταθέσουν την άποψή τους για το παράπτωμα. Οι μαρτυρίες των προσώπων αυτών συνεκτιμώνται ελεύθερα από το πειθαρχικό όργανο, χωρίς να είναι δεσμευτικές για αυτό. 4.6 Στις περιπτώσεις κλήσης σε απολογία σωματείου αυτό μπορεί να παραστεί με το νόμιμο, σύμφωνα με το καταστατικό, εκπρόσωπό του. Είναι δυνατή η παρουσία νομικού συμβούλου ( δικηγόρου) κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου, καθώς και η κατάθεση εκ μέρους του σχετικό απολογητικό υπόμνημα. 4.7 Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων μπορούν οι κατά περίπτωση απολογούμενοι να προσκομίσουν ως αποδεικτικό υλικό διάφορα έγγραφα (αποσπάσματα τύπου, video του αγώνα, ή του συμβάντος κλπ) τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα από το πειθαρχικό όργανο, ως δικαστικά τεκμήρια. ΑΡΘΡΟ 5Ο ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5.1 Οι ποινές για παραπτώματα αθλητών – διαγωνιζομένων – στελεχών – παραγόντων – ιατρών – τεχνικών – φιλάθλων – μελών ΔΣ και σωματείων, σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται από το αρμόδιο πειθαρχικό Όργανο της ΟΜΑΕ. 5.2 Οι εκθέσεις και οι σχετικές εισηγήσεις του Δ.Σ της ΟΜΑΕ πρέπει να είναι σαφείς, προκειμένου να υπάρξει έγκληση με την υποβολή τού πειθαρχικού παραπτώματος στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της ΟΜΑΕ, αφού εξαντλήσει όλη την σχετική διαδικασία εκδίδει απόφαση αιτιολογημένη. 5.3 Κάθε υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται από τη Πειθαρχική Επιτροπή μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τότε που παραπέμφθηκε αυτή από το ΔΣ ή την ΕΠΑ ή τους Αγωνοδίκες του αγώνα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε 15 ημέρες, αν υπάρχει σοβαρή αιτία. 5.4 Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής, πρέπει να αναφέρουν τα παρακάτω: α) Τον τόπο και την χρονολογία της Συνεδρίασης β) Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής που παρευρίσκονται στην Συνεδρίαση γ) Τα στοιχεία που έλαβε υπ' όψη της η Επιτροπή και στα οποία στηρίχτηκε για να βγάλει την απόφασή της.

 1. 5.5 Τα είδη και τα όρια των ποινών, καθώς και η διαδικασία της επιβολής καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

 2. 5.6 Απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, και στο όργανο το οποίο

ενήργησε την παραπομπή του πειθαρχικού παραπτώματος. 5.7 Η πειθαρχική ποινή είναι σε ισχύ άμεσα, εκτός και αν ασκηθεί έφεση, οπότε αναστέλλεται μέχρις εκδικάσεως της Εφέσεως. Περαιτέρω αναστολή πέραν της εφέσεως δεν προβλέπεται.

 1. 5.8 Το ΔΣ της ΟΜΑΕ επιλαμβάνεται της άμεσης εφαρμογής της ποινής.

 2. 5.9 Οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας που επιβάλλουν κάθε

είδους ποινές και κυρώσεις, προσβάλλονται μόνο με Έφεση η οποία υποβάλλεται στο Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ΟΜΑΕ. Ο δεύτερος βαθμός είναι υποχρεωτικός πριν την προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 5.10 Η άσκηση προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 126 παρ. 1 του ν. 2725/1999), ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 5 του ν.3057/2002. Πειθαρχικός Κανονισμός Σελίδα 4 από 8

Πειθαρχικός Κανονισμός ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ – ΓΕΝΙΚΑ 6.1 Οι αθλητές‐τριες, οι διαγωνιζόμενοι, τα στελέχη, οι διοικητικοί παράγοντες, οι κριτές, τεχνικοί, αγωνοδίκες, αλυτάρχες και τα αθλητικά σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους εν ισχύ κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές τους σχέσεις και δραστηριότητες, σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους. 6.2 Οι εκθέσεις των Αγωνοδικών, του Αλυτάρχη, των Κριτών και των Τεχνικών Εφόρων αποτελούν τεκμήρια για την πειθαρχική δίωξη των αναφερομένων σ' αυτά προσώπων και σωματείων. Επίσης τεκμηριωμένες αναφορές που υποβάλλονται προς το Δ.Σ της ΟΜΑΕ συνοδευόμενες με το ανάλογο αποδεικτικό υλικό αποτελούν βάσιμα στοιχεία έναρξης διενέργειας πειθαρχικού ελέγχου και απόδοσης πειθαρχικών παραπτωμάτων. 6.3 Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό ποινές. 6.4 Πειθαρχικά παραπτώματα που τελούνται από μέλη ΔΣ σωματείων ή από εκπροσώπους σωματείων, μπορούν να επιφέρουν ποινές στο οικείο σωματείο όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 8. 6.5 Εξυπακούεται ότι αν με υπαιτιότητα του πειθαρχικά ελεγχόμενου, αγνοηθεί η κλήση σε απολογία και δεν παρουσιαστεί, ή δεν υποβάλλει εμπρόθεσμο απολογητικό υπόμνημα, τότε τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα που χειρίζονται την υπόθεση εκδίδουν οριστική απόφαση, θεωρώντας ότι ο πειθαρχικά ελεγχόμενος αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται και συνομολογεί ότι διέπραξε το παράπτωμα όπως του αποδίδεται. ΑΡΘΡΟ 7Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 7.1 Για την απρεπή συμπεριφορά, η οποία δεν αρμόζει σε αθλητή‐τρια και αποτελεί στοιχείο δυσφήμισης για το άθλημα, απέναντι σε συναθλητές, στελέχη του αγώνα, στελέχη της ΟΜΑΕ και των σωματείων, κριτές, σε μέλη Δ.Σ. της ΟΜΑΕ ή Αθλητικών Ενώσεων, παράγοντες άλλων αθλητικών φορέων, αγωνοδίκες, μέλη πειθαρχικών οργάνων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες εκφάνσεις, όπως:

 1. α) Ανάρμοστη συμπεριφορά, (απειλή, ειρωνικά σχόλια, και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων με κάθε τρόπο)

 2. β) Υβριστική λόγω ή έργω συμπεριφορά (εξύβριση, άσεμνες και προσβλητικές εκφράσεις, απρεπείς χειρονομίες, φτύσιμο κλπ).

 3. γ) Υβριστική των θείων συμπεριφορά.

 4. δ) Απόπειρα βιαιοπραγίας (ως απόπειρα βιαιοπραγίας θεωρείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην κακοποίηση των παραπάνω προσώπων), ή για βιαιοπραγία (όταν χτυπήσει κάποιον από τους παραπάνω με χαστούκι, κλωτσιά κλπ, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει τραυματισμό του).

 5. ε) Βάναυση συμπεριφορά (όταν η ενέργειά του προκάλεσε τον τραυματισμό κάποιου από τους παραπάνω που αναγράφεται στην έκθεση των Αγωνοδικών ή του Αλυτάρχη του αγώνα ή της συνάντησης ή όπου αλλού εντός χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων.

στ) Επίσης η μη αποδοχή και υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ, η μη τήρηση των εν ισχύ κανονισμών και του καταστατικού της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ (ΕΑΚ, ΔΑΚ κ.λ.π.), αποτελούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα 7.2 Στους αθλητές και αθλήτριες όλων των κατηγοριών, το πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με το παράπτωμα, και ποινές όπως αυτές αναφέρονται στον ΕΑΚ και συγκεκριμένα:

 1. α) επίπληξη(επίρριψηευθυνών),

 2. β) πρόστιμο,

 3. γ) υποχρέωση να ολοκληρώσει κάποια εργασία δημοσίου συμφέροντος,

 4. δ) διαγραφή από την κατάταξη ενός αγώνα,

 5. ε) ποινή χρόνου,

στ) απώλεια θέσεων στην κατάταξη του Αγώνα,

 1. ζ) Αποκλεισμός,

 2. η) Αργία,

 3. θ) Έκπτωση.

7.3 Ποινή χρόνου νοείται η ποινή που εκφράζεται σε λεπτά ή / και δευτερόλεπτα. Σελίδα 5 από 8

7.4 Οι κυρώσεις μπορεί να εφαρμοστούν στους επόμενους Αγώνες του ίδιου Πρωταθλήματος, κυπέλλου, επάθλου, τρόπαιου ή σειράς Αγώνων. 7.5 Οι ποινές που αναφέρονται παραπάνω μπορεί, όπου ενδείκνυται να επιβληθούν σωρευτικά ή να εφαρμόζονται με αναστολή της ποινής. ΑΡΘΡΟ 8Ο ΠΟΙΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8.1 Τα σωματεία τα οποία δεν αποδέχονται και δεν υλοποιούν τις αποφάσεις του Δ.Σ της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ, δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και του καταστατικού της ΟΜΑΕ και τις διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως αυτός κάθε φορά έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 8.2 Σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων που έχουν συχνότητα και είναι πολύ σοβαρά, τότε το Δ.Σ της ΟΜΑΕ μπορεί να εισηγηθεί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου. 8.3 Οι ποινές‐ κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στα σωματεία ανάλογα με τα πειθαρχικά παραπτώματα στα οποία θα υποπέσουν, είναι:

 1. α) Αυστηρήέγγραφηεπίπληξη.

 2. β) Πρόσκαιρο αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις.

 3. γ) Οριστικό αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις.

 4. δ) Πρόσκαιρη ή οριστική διαγραφή από μέλος της ΟΜΑΕ.

 5. ε) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 9.1 Τα σωματεία μέλη της ΟΜΑΕ, τα μέλη των διοικήσεών τους, εκπρόσωποι ομάδων, οι αθλητές. Τα στελέχη της ΟΜΑΕ και των σωματείων, οι Αγωνοδίκες, Κριτές, Αλυτάρχες και τα μέλη της ΕΠΑ και όλων των οργάνων της ΟΜΑΕ, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων, των κανονισμών και ιδιαίτερα του κανονισμού Δεοντολογίας της ΟΜΑΕ. 9.2 Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και εκτός προπονητικού ή αγωνιστικού χώρου σε διοργάνωση φιλικού η επίσημου αγώνα ή όχι, που δυσφημεί το άθλημα του αυτοκινήτου, κάρτ και φόρμουλας στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς κανονισμούς της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ. 9.3 Ως δυσφήμιση του αθλήματος θεωρούνται ειδικά και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΟΜΑΕ, των μελών των Δ.Σ. τους, ομαδαρχών, στελεχών της ΟΜΑΕ και της ΕΠΑ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Πειθαρχικών Οργάνων, , αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών ή παραγόντων αυτού. 9.4 Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αθλητική ή αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών των σωματείων, πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών διοργανώσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος και του κανονισμού Δεοντολογίας της ΟΜΑΕ. 9.5 Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του παρόντος, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, μελών διοικήσεων αθλητών σωματείων, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής διοργάνωσης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των θεατών και να εγείρει αβασίμως και αναιτιολογήτως θέματα και ζητήματα μεροληπτικής κρίσης και αξιολόγησης των αθλητών. 9.6 Η με οποιονδήποτε σκόπιμο και δόλιο τρόπο ενεργή συμμετοχή αθλητών, στελεχών και εν γένει διοικητικών παραγόντων, σε πράξεις που διαταράσσουν τους σχεδιασμούς των σωματείων και παρεμποδίζουν με αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη του αθλήματος και δυσφημούν αυτό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράπτωμα που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 9.7 Είναι σημαντικό και αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των αθλητικών σωματείων στα οποία ανήκουν οι αθλητές να τους επιτραπεί να επιτελέσουν αποτελεσματικά και απρόσκοπτα το ρόλο τους και την αγωνιστική και πρωταθληματική τους πορεία. Κάθε ενέργεια που δημιουργεί εμπόδιο σε αυτή την αποστολή και επιδίωξη των σωματείων είναι καταδικαστέα από οπουδήποτε και αν προέρχεται και πρέπει να ερευνάται πειθαρχικά, αν υποβληθεί σχετικό αιτιολογημένο αίτημα από ενδιαφερόμενο σωματείο. Πειθαρχικός Κανονισμός Σελίδα 6 από 8

Πειθαρχικός Κανονισμός 9.8 Το σωματείο δικαιούται δια των αθλητών του να αναπτύξει και αυτό την προσωπικότητά του με την ανάπτυξη των αθλημάτων που καλλιεργεί και για το λόγο αυτό προβαίνει σε σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί χρόνο, κόπο και χρήμα και δεν είναι λογικό και πρέπον να αλλάζει, ή να ακυρώνεται επειδή κάποιοι με έντεχνο τρόπο προσπαθούν να το βλάψουν. 9.9 Η πράξη αυτή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο προσδιορίζεται ως παρεμπόδιση της άσκησης αθλητικής δράσης εκ μέρους των σωματείων. 9.10 Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και εάν αυτό αποδειχθεί με πειστήρια και αποδεικτικά στοιχεία: 9.10.Α. Στα σωματεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

 1. α) Αυστηρήέγγραφηεπίπληξη

 2. β) Πρόσκαιρο αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις, πρωταθληματικές ή μη.

 3. γ) Οριστικό αποκλεισμό από αθλητικές διοργανώσεις, πρωταθληματικές ή μη.

 4. δ) Προσωρινή διαγραφή ενός έτους από μέλος της Ομοσπονδίας

 5. ε) Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου

9.10.Β. Στους διαγωνιζόμενους, ομαδάρχες επιβάλλονται οι ποινές:

 1. α) Αυστηρήέγγραφηεπίπληξη

 2. β) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.

 3. γ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της φίλαθλης Ιδιότητας.

9.10.Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. Σωματείων, μέλη των Σωματείων, επιβάλλονται οι ποινές:

 1. α) Έγγραφηεπίπληξημεδημοσίευσηστοντύπο

 2. β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση στον υπαίτιο για την δημόσια ανάκληση τυχόν δημοσιεύματος.

 3. γ) Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από έναν μήνα και μέχρι έξι (6) μήνες

 4. δ) Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για αφαίρεση της φίλαθλης Ιδιότητας.

9.10.Δ. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές:

 1. α) επίπληξη(επίρριψηευθυνών),

 2. β) πρόστιμο,

 3. γ) υποχρέωση να ολοκληρώσει κάποια εργασία δημοσίου συμφέροντος,

 4. δ) διαγραφή από την κατάταξη ενός αγώνα,

 5. ε) ποινή χρόνου,

στ) απώλεια θέσεων στην κατάταξη του Αγώνα,

 1. ζ) Αποκλεισμός,

 2. η) Αργία,

 3. θ) Έκπτωση.

 4. ι) Παραπομπή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. στα αρμόδια όργανα για πρόσκαιρη ή ισόβια στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ‐ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 10.1 Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκειται κάθε αθλητής, παράγοντας ,ιατρός, φυσιοθεραπευτής, που ανήκει σε Σωματείο ‐ μέλος της ΕΓΟ και υποπίπτει σε παράβαση αυτών, η οποία επισύρει ποινή, ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε σε αυτήν, όπως του αθλητή που αγωνίζεται ή όχι, του διοικητικού παράγοντα, ή του απλού μέλους του σωματείου. Στην περίπτωση αυτήν του επιβάλλεται η προσήκουσα (για κάθε μια από τις ιδιότητες τις οποίες είχε κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο υπέπεσε στο συγκεκριμένο παράπτωμα) ποινή, όπως αυτή εξειδικεύεται στις σχετικές διατάξεις και η οποία εκτίεται παράλληλα και αυτοτελώς για κάθε ιδιότητα. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή και ο έλεγχος του παρόντος άρθρου, η ΕΓΟ υποχρεούται να κοινοποιεί κάθε ποινή που επιβάλλει και στην Αθλητική Ένωση όπου ανήκει το σωματείο του τιμωρημένου προσώπου και αντιστρόφως. 10.2 Σε περίπτωση πρόκλησης υλικής ζημιάς σε όργανα, αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις εντός Εθνικών, κέντρων εκ μέρους αθλητών, παραγόντων, σωματείων, υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους είναι το ίδιο το σωματείο στο οποίο αυτοί ανήκουν. Σελίδα 7 από 8

Πειθαρχικός Κανονισμός ΑΡΘΡΟ 11Ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11.1 Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται λόγος για Πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας, θεωρούνται κατά περίπτωση, τα εκλεγμένα της όργανα, το Δ.Σ. αυτής και η Πειθαρχική Επιτροπή. 11.2 Πέραν των διατάξεων του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής ως προς τον Πειθαρχικό έλεγχο (παραπτώματα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις του ν. 2725/99 και κάθε άλλης διάταξης νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων, των οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονισμών, του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), του Κανονισμού λειτουργίας της ΟΜΑΕ, του Καταστατικού της ΟΜΑΕ, όλων των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων της ΟΜΑΕ‐ΕΠΑ και τέλος οι διατάξεις των Κανονισμών των υπερκείμενων φορέων του αθλήματος (FIA). ΑΡΘΡΟ 12Ο ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Πειθαρχικός Κανονισμός, που περιέχει 12 άρθρα, ψηφίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στις __ Δεκεμβρίου 2022 και ισχύει μέχρι ανακλήσεώς του.

456 views0 comments

Kommentit


bottom of page