Νέες διαδικασίες έκδοσης Licence‏


Ο ΑΟΘ ανακοινώνει ότι μετά την ίδρυση της ομοσπονδίας έχει αλλάξει ο τρόπος έκδοσης των αγωνιστικών αδειών (Licence) και πλέον αρμόδια είναι η ΟΜΑΕ και όχι η ΕΛΠΑ.


Η διαδικασία έχει ως εξής: