Κουμποτής Racing Team - 8o Ράλλυ Όθρυς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜε ελλιπή προετοιμασία και αλλεπάλληλες ανα