ΑΟΘ: Ημερίδα Ελέγχου Ασφαλείας Αγωνιστικών Αυτοκινήτων.