top of page

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προς τα αθλητικά σωματεία - μέλη της Ο.Μ.Α.Ε. και τα μέλη τους


Χθες, 29.11.2022 ημέρα Τρίτη -και ενώ απέχουμε 10 μόλις ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ο.Μ.Α.Ε. (10.11.2022), πληροφορηθήκαμε ότι η διοίκηση της Ομοσπονδίας βρίσκεται ακόμη σε αναζήτηση ορκωτού ελεγκτή λογιστή, για να αναλάβει και να φέρει σε πέρας τον έλεγχο της χρήσης 2021!

Φαίνεται ότι 12 ολόκληροι μήνες από τότε που έκλεισε η χρήση του 2021, δεν ήταν αρκετοί για να φροντίσουν η Εξελεγκτική Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε. να ασχοληθούν έγκαιρα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και του συγκεκριμένου έτους και να ενημερώσουν σχετικά τα σωματεία, ώστε να ξέρουν τί έχει συμβεί και τί ακριβώς καλούνται να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν.

Τί και αν το καταστατικό της Ο.Μ.Α.Ε. (άρθρο 17) ορίζει επί λέξει ότι «Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Ταμίας, υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα, διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί»

Τί και αν στο ίδιο άρθρο του καταστατικού προβλέπεται ρητά ότι «Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να τελειώσει το έργο της δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την έκθεσή της που την παραδίδει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να την περιλάβει στη λογοδοσία του προς τη Γενική Συνέλευση»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τα μέλη του ΔΣ, ακόμη ψάχνουν ορκωτό ελεγκτή λογιστή για να ελέγξει (μόνος αυτός ή και τα μέλη της Ε.Ε. άραγε;;) τη χρήση του 2021!

Και αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Ο.Μ.Α.Ε. κ. Μιχελακάκης επέλεξε μόνος του και υπέδειξε ένα και μόνο συγκεκριμένο πρόσωπο ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ζήτησε χθες, 29.11.2022, τη ψήφο «δια περιφοράς» των υπολοίπων μελών του ΔΣ, για να προβεί σε ανάθεση.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, θα αρκεστούμε στα σημαντικότερα:

- Για ποιόν λόγο φτάσαμε πάλι παραμονές της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2022 και δεν έχουμε ακόμη ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη έκθεση από την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη χρήση του 2021;

- Ζήτησε η Εξελεγκτική Επιτροπή να την συνδράμει στο έργο της ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ή πρόκειται για μεμονωμένη απόφαση του Προέδρου της Ο.Μ.Α.Ε.; Αν όντως έχει προηγηθεί τέτοιο αίτημα από πλευράς Ε.Ε., απαιτούμε να το γνωρίζουμε, όπως και τους λόγους για τους οποίους διατυπώθηκε.

Τα μέλη της Ε.Ε. υποβάλλουν με τη θέλησή τους τις υποψηφιότητές τους και εκλέγονται με τις ψήφους των σωματείων. Επομένως πρέπει να αποδεικνύονται στην πράξη ικανοί, επαρκείς και, κυρίως, πρόθυμοι για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.

Αν για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη της Ε.Ε. αδυνατούν, ή εμποδίζονται να φέρουν σε πέρας το έργο τους, οφείλουν να το δηλώνουν εγγράφως και να παραιτούνται. Εκλέγονται για να ελέγχουν την οικονομική διαχείριση των χρημάτων όλων μας, σωματείων και αθλητών. Όχι για να αναθέτουν / μεταθέτουν σε άλλους τα καθήκοντά τους και τις σχετικές ευθύνες.

- Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Νικόλαος Κουτουδίνης, τον οποίο ονομάτισε και υπέδειξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας προς τα μέλη του ΔΣ, ζητώντας τη θετική ψήφο τους για να του αναθέσει τον έλεγχο της χρήσης του 2021, επελέγη μεταξύ και άλλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον;

Ζητήθηκαν δηλαδή και υποβλήθηκαν προσφορές και από λοιπούς συναδέλφους του, ή προτάθηκε για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου;

Εφ’ όσον υπήρξε πρόταση συνεργασίας από πλευράς Ο.Μ.Α.Ε. προς περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, απαιτούμε να λάβουμε γνώση όλων των εγγράφων προσφορών που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να ελέγξουμε με ποια κριτήρια προκρίθηκε ως καταλληλότερος και υποδείχθηκε από τον Πρόεδρο της Ο.Μ.Α.Ε. προς τα μέλη του ΔΣ ο συγκεκριμένος ορκωτός ελεγκτής λογιστής (κ. Νικόλαος Κουτουδίνης).

- Ποιές ακριβώς εργασίες θα εκτελέσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής αναφορικά με τη χρήση του 2021, εντός ποιού χρονοδιαγράμματος και ποιό το ύψος της αμοιβής του;

Αναμένουμε άμεσα από τη διοίκηση της ΟΜΑΕ και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματά μας. Ζητάμε από όλα τα σωματεία, είτε έχουν δικαίωμα ψήφου, είτε έχουν μόνο δικαίωμα λόγου, να δείξουν μηδενική ανοχή στην πρακτική «Ψήφιζε και μη ερεύνα».

Όπως επίσης να μην ανεχθούν την κατά παράβαση του καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε. (άρθρο 7 παρ. 8) διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας επί των οικονομικών απολογισμών και προϋπολογισμών, όπως έγινε τον Φεβρουάριο του 2022.

Μυστική ψηφοφορία προβλέπεται μόνο για την εκλογή Προέδρου, μελών ΔΣ και Ε.Ε. Όλες οι λοιπές ψηφοφορίες, σε οποιοδήποτε θέμα και αν αφορούν, είναι πάντα φανερές. Είτε με ανάταση χειρός, είτε με ονομαστική κλήση.

Η διαφάνεια και η νομιμότητα στη διαχείριση των οικονομικών, μας αφορά όλους. Ακόμη περισσότερο όμως, πρέπει να μας αφορά οι συλλογικοί μας θεσμοί να λειτουργούν πραγματικά δημοκρατικά και να στέκονται στο ύψος των απαιτήσεων και των προσδοκιών μας.


Επισυνάπτονται:

- Η πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ δια περιφοράς, που απέστειλε μέσω e-mail ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ κ. Δημ. Μιχελακάκης, προτείνοντας την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή του ελέγχου της χρήσης 2021.

- Απόσπασμα του καταστατικού της ΟΜΑΕ σχετικά με τα καθήκοντα της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της ΓΣ.

496 views0 comments

Comments


bottom of page