top of page

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΟΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΟΜΑΕ


Π Ρ Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ν Α Μ Α Ρ Τ Ι Α Ι Σ

Κυρίες και κύριοι της «διοίκησης» της ΟΜΑΕ,

Το να αναμασάτε συνεχώς ότι για όλα τα δεινά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, φταίνε δήθεν κάποια σωματεία που επιδεικνύουν κακή πίστη απέναντί σας, ναι μεν κάνει τη δικαιολογία σας περισσότερο εύπεπτη, την κάνει όμως σίγουρα και πιο φθηνή, δηλαδή αναξιόπιστη.

Αν πράγματι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κόπτεται με τόσο ζήλο για τη σχολαστική τήρηση της νόμιμης διαδικασίας σύγκλησης της ΓΣ και της δημοσίευσης της πρόσκλησης συμμετοχής σε αυτήν των σωματείων – μελών της ΟΜΑΕ, τότε σας καλούμε να μας γνωστοποιήσετε το έγγραφο με το οποίο σας διαβίβασε την καταγγελία του σωματείου ΕΛ.ΕΤ.Α. και ζήτησε τις απόψεις σας. Γιατί παραλείψατε να το δημοσιεύσετε και αυτό;

Ο μόνος αληθής λόγος για τον οποίο ΕΞΑΝΑΓΑΣΤΗΚΑΤΕ ΝΑ ΣΥΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2022, είναι διότι για μια ακόμη φορά δεν είσαστε έτοιμοι να παρουσιάσετε στα σωματεία τα αποτελέσματα της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισής σας και να λογοδοτήσετε στη Γενική Συνέλευση για αυτά, αιτιολογώντας κάθε έσοδο και δαπάνη που πραγματοποιήσατε.

Μόλις δέκα ημέρες πριν (29 Νοεμβρίου), αναζητούσατε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, που να είναι πρόθυμος να κάνει εκείνος τη δουλειά της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να θέσει τη σφραγίδα και την υπογραφή του στην απαλλαγή σας από κάθε ευθύνη.

Αλήθεια, ο προταθείς από τον κ. Μιχελακάκη ορκωτός ελεγκτής, αποδέχθηκε τελικά την εντολή ελέγχου; Διεξήγαγε έλεγχο; Συνέταξε πόρισμα; Πληρώθηκε ΚΑΙ αυτός από τα χρήματα των αθλητών – και αν ναι, με πόσα;

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, είχε στη διάθεσή του όλα τα παραστατικά και στοιχεία για να διεξάγει ο ίδιος προσωπικά και τα μέλη της επιτροπής τον απαραίτητο έλεγχο; Ή μήπως τελικά και η Ε.Ε. αναζητά κάλυψη από ορκωτό ελεγκτή για να συντάξει την έκθεσή της;

Δεν έχετε λοιπόν παρά να αξιοποιήσετε δημιουργικά το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης ΓΣ, να μας θέσετε από σήμερα κιόλας υπ’ όψιν την Έκθεση της Ε.Ε. για το έτος 2021 που εμείς καλόπιστα θεωρούμε ότι είχατε ήδη έτοιμη, καθώς και τους ισολογισμούς των τριών (3) τουλάχιστον τελευταίων ετών, ώστε να έχουμε ικανό περιθώριο να μελετήσουμε τί ακριβώς θα κληθούμε να ψηφίσουμε.

Είναι επίσης μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να φροντίσετε να έχετε εγκαίρως έτοιμο και τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2022, με τα αντίστοιχα συνοδευτικά στοιχεία, αφού σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται και κλείνει και αυτή η χρήση.

Οφείλετε επιτέλους να κατανοήσετε ότι όπου υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία, εκεί οικοδομείται εμπιστοσύνη. Και όπου υπάρχει εμπιστοσύνη, περισσεύουν οι φθηνές δικαιολογίες και η επίκληση των τύπων, όταν και όπου εξυπηρετεί.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η υποχρέωσή σας να τηρείτε όλες ανεξαιρέτως τις νόμιμες διαδικασίες σύγκλησης και λειτουργίας των οργάνων της ΟΜΑΕ και τους κανόνες χρηστής διαχείρισης και διοίκησης, ούτε αναιρείται, ούτε παρακάμπτεται.

Το να επικαλείστε συνεχώς τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις σας με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΓΓΑ και του Υφυπουργείου Αθλητισμού και να αναζητάτε ασυλία, ακαταδίωκτο ή ακαταλόγιστο σε δικές σας, αυθαίρετες ερμηνείες νόμων και κανονισμών, δεν βοηθά σε καμία περίπτωση το σπορ, ούτε όμως και εσάς προσωπικά.

Διότι και αυτές ακόμη οι ενέργειες και οι παραλείψεις των όποιων υπηρεσιακών παραγόντων, υπόκεινται στην κρίση και αξιολόγηση ορθότητας και νομιμότητας από την τακτική δικαιοσύνη. Την μόνη αρμόδια δηλαδή να αποφανθεί στο τέλος της ημέρας για την απαλλαγή ή μη από κάθε ευθύνη, τη δική σας και οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται σε διαχειριστικά και διοικητικά ζητήματα.


Το ΔΣ του ΑΟΘ


196 views0 comments
bottom of page