Αναβολή Δεξιοτεχνίας


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αγωνιστικού φόρτου που συνεπάγεται έλλειψη αρκετών στελεχών του Ομίλου το Σαββατοκύριακο 28 - 29/4, όπου ήταν προγραμματισμένη η δεξιοτεχνία του Ομίλου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μετάθεσή της σε νέα ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.).


Με το που έχουμε την ημερομηνία θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση - ενημέρωση.

<