Έρχεται το FIA Rally Star


Το FIA Rally Star, είναι ένα πρόγραμμα ανίχνευσης νέων οδηγών ράλλυ που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε συνεργασία με τις Εθνικές Αγωνιστικές Αρχές. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η διευκόλυνση πρόσβασης των νέων στο μηχανοκίνητο αθλητισμό με την επιλογή και υποστήριξη ταλαντούχων οδηγών που εντοπίζονται από τις Εθνικές Αγωνιστικές Αρχές, μέλη της FIA.

<