Έκθεση Ιστορικών Αυτοκινήτων


22 ομορφιές περιμένουν τους επισκέπτες στο περίπτερο 14 όπου λειτουργεί ο Α.Ο.Θ. καθ’ όλη την διάρκεια της Δ.Ε.Θ. . Μία μοναδική έκθεση ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων η οποία πραγματοποιήθηκε με την σύμπραξη Α.Ο.Θ., Δ.Ε.Θ. και Hellenic Motor Museum.