Είστε εδώ Αρχική Γραφείο Τύπου Νέα της ΟΜΑΕ Ενημέρωση Στελεχών

Ενημέρωση Στελεχών

Ενημέρωση Στελεχών

Ενημέρωση Στελεχών Νέα της ΟΜΑΕ Γραφείο Τύπου

Προς τα Σωματεία για ενημέρωση των μελών – στελεχών τους

Κύριοι,
σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε με την σειρά σας να ενημερώσετε τα στελέχη σας  ότι το  σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ), περιλαμβάνει πλέον και τα στελέχη όλων των Σωματείων μας, και έχει προστεθεί επιπλέον η δυνατότητα κάποιου στελέχους να μπορεί να αλλάζει σωματείο κάνοντας χρήση μόνο του ΣΔΔΑ. Πρέπει όμως να τηρηθούν τα κατωτέρω

Α. Για όσα από τα στελέχη σας:
-  έχουν καταβάλει στο παρελθόν το ποσό των 30€ για εγγραφή στο μητρώο στελεχών και έχουν ταυτότητα O.M.A.E.  η οποία έχει λήξει το 2012. Δεν θα επανακαταβάλουν το ποσό με την προϋπόθεση να έχουν προσκομίσει στον όμιλο μία μικρή φωτογραφία και την  αστυνομική ταυτότητα
- έχουν χρησιμοποιήσει το ΣΔΔΑ για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους όπως τους ζητήθηκε, σε προηγούμενο e-mail που έχει σταλεί τον Σεπτέμβριο του 2015, και
- το σωματείο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δήλωσαν επιλέγοντας το πλήκτρο καταχώρηση στην καρτέλα του κάθε στελέχους
Θα τους αποσταλεί στο σωματείο τους το Δελτίο Ταυτότητας Στελέχους ούτως ώστε να του το προωθήσουν.

Β. Για όσα από τα στελέχη σας:
δεν έχουν καταβάλει στο παρελθόν το ποσό των 30€ για εγγραφή στο μητρώο στελεχών συμπεριλαμβάνονται οι δόκιμοι κριτές που έχουν περάσει τις εξετάσεις με την προϋπόθεση να έχουν προσκομίσει στον όμιλο μία μικρή φωτογραφία και την αστυνομική ταυτο5τητα:
-  έχουν χρησιμοποιήσει όμως το ΣΔΔΑ για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους όπως τους ζητήθηκε, σε προηγούμενο e-mail που έχει σταλεί τον Σεπτέμβριο του 2015, και
- το σωματείο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δήλωσαν,
-  επιλέγοντας από την κεντρική οθόνη του ΣΔΔΑ το πλήκτρο «Έκδοση Ταυτότητας Στελέχους» μπορούν να καταβάλουν το παράβολο των 30€, για εγγραφή στο μητρώο στελεχών και
H Ταυτότητα στελέχους θα τους αποσταλεί στο σωματείο τους.

Γ. Όσα από τα στελέχη σας είχαν στο παρελθόν Ταυτότητα της ΕΛΠΑ και επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο στελεχών της ΟΜΑΕ, θα πρέπει να  ψηφιοποιήσουν (σκανάρουν) ή να φέρουν προς ψηφιοποίηση την Ταυτότητα της ΕΛΠΑ μία μικρή φωτογραφία και την αστυνομική ταυτότητα στα γραφεία του ομίλου μαζί με τα παρακάτω στοιχεία (ώστε να αποσταλούν στην Ο.Μ.Α.Ε.)


Δ. Όσα από τα στελέχη επιθυμούν να αλλάξουν σωματείο στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μπορούν να το κάνουν, αφού μπουν στην καρτέλα τους, επιλέγοντας το πλήκτρο:
«Αίτηση Αλλαγής Σωματείου»  Με την επιλογή αυτή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το σωματείο στο οποίο επιθυμείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στο εξής. Επιλέγετε το σωματείο και στη συνέχεια πιέζετε  το πλήκτρο «Καταχώρηση». Από τη στιγμή που θα πατηθεί το πλήκτρο «Καταχώρηση» η απόφαση σας δεν είναι αναστρέψιμη.
Στη συνέχεια στο επάνω μέρος της καρτέλας του στελέχους, εμφανίζεται η επιθυμία που δήλωσε και τα δύο σωματεία: Αυτό από το οποίο φεύγει και εκείνο στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί.
Για να ολοκληρωθεί η ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, θα πρέπει τα σωματεία να μπουν στον κατάλογο των στελεχών τους, εκεί θα βρουν το στέλεχος που έκανε τη σχετική κίνηση και να δηλώσουν ότι αποδέχονται τη συγκεκριμένη αλλαγή.

Η Δυνατότητα αυτή θα είναι ανοικτή για όλα τα στελέχη μέχρι 31-3-2016. Για όσα στελέχη δεν θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα επανέλθουν στο αρχικό τους σωματείο.

Μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και εφόσον είχαν ακολουθήσει την διαδικασία που έχει περιγραφεί και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ευδοκίμησε, θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό έγγραφο αίτημα στην ΟΜΑΕ, μέχρι 15-4-2016, ώστε αφού εξετασθούν τα αιτήματα αυτά, και να ολοκληρωθούν ή να απορριφθούν.

Ε. Όσα από τα στελέχη σας δεν έχουν κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων τους, παρακαλούμε να τους ενημερώσετε για τα παρακάτω.
1. Να μπουν στο ΣΔΔΑ και να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία τους. Η είσοδος του κάθε στελέχους στην καρτέλα του γίνεται χρησιμοποιώντας από την ομάδα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ», επιλέγοντας το «Είσοδος Στελέχους». Στη συνέχεια ζητείται να δοθεί:
UserName:   (Είναι το επώνυμο του κάθε στελέχους.) Πρέπει να γραφεί με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες. Password: (Είναι η ημερομηνία γέννησης του καθενός στη μορφή ‘ηη/μμ/εεεε’) Δεδομένου ότι δεν υπήρχε η ακριβής ημερομηνία γέννησης για τον καθένα στο τηρούμενο από την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ αρχείο, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σας με αυτή την ημερομηνία τότε δοκιμάστε να δώσετε ως Password: την 01/01 του έτους που γεννηθήκατε. Δηλαδή 01/01/εεεε Αν και αυτό δεν είναι εφικτό δοκιμάστε να δώστε ως Password: 01/01/1900. Αν οι παραπάνω τρεις δυνατότητες αποτύχουν επικοινωνήστε με τον κ. Αμαξόπουλο στην ΟΜΑΕ.
2. Με την είσοδο στην προσωπική καρτέλα φροντίστε να γράψετε τη σωστή ημερομηνία γέννησής σας ώστε αφού κάνετε καταχώρηση των στοιχείων σας στη συνέχεια να χρησιμοποιείται αυτή ως Password. Επισημαίνεται ότι μόλις το ΣΔΔΑ λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη θα δοθεί η δυνατότητα να ορίσετε ως Password οτιδήποτε επιλέξετε.
3. Πέρα των στοιχείων που θα καταχωρήσετε στην καρτέλα σας είναι αναγκαίο να στείλετε μία φωτογραφία σας, για την έκδοση ταυτότητας στελέχους, και αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Η φωτογραφία και η ταυτότητα θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν με ανάλυση 150dpi (σκανάρισμα) και να καταχωρηθούν στο ΣΔΔΑ.

ΣΤ. Από το 2017 κάθε στέλεχος που επιθυμεί να διατηρηθεί η διαδικασία ασφάλισης για Νομική Προστασία λόγω της εμπλοκής του στους αγώνες, θα πρέπει να καταβάλει, με πληρωμή μέσω του ΣΔΔΑ, σε ετήσια βάση ένα ποσό ώστε να του εκδίδεται σε ετήσια πλέον βάση και η ταυτότητα στελέχους.

Είμαστε σίγουροι ότι η άμεση τακτοποίηση για πρώτη φορά στα χρονικά του motorsport στην Ελλάδα, μέσω σύγχρονων μεθόδων, θα βοηθήσει τα Σωματεία μας στην αρτιότερη αξιοποίηση του ικανότατου έμψυχου δυναμικού του χώρου μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή βοήθεια που πιθανόν να χρειαστείτε. Παρακαλούμε πολύ τα ερωτήματά σας να προωθούνται στο mail: stelexi@omae-epa.gr

Με εκτίμηση,

Νίκος Παπασταθόπουλος
Διευθυντής ΕΠΑ-ΟΜΑΕ

Έχει διαβαστεί 1016 φορές
Τελετή Απονομής Ο.Μ.Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
Τελετή Απονομής Ο.Μ.Α.Ε.

Αγωνιστικά Νέα - Ράλλυ ΔΕΘ

Οι νικητές του 52ου Ράλλυ ΔΕΘ - Γιώργος Αναπολιωτάκης και Θανάσης Τσιούκας

52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. - Δυνατός Απόηχος

σε 52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

Η περίληψη ενός συναρπαστικού αγώνα

Οι νικητές του 52ου Ράλλυ ΔΕΘ - Γιώργος Αναπολιωτάκης και Θανάσης Τσιούκας

52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. - Αποτελέσματα

σε 52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

Τα αποτελέσματα του 52ου Rally Δ.Ε.Θ.

52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. - Στάθμευση Τρέιλερ

52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. - Στάθμευση Τρέιλερ

σε 52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

52ο Rally Δ.Ε.Θ. - Στάθμευση Τρέιλερ

52ο Ράλλυ ΔΕΘ - Δελτίο Πληροφοριών Νο 1

52ο Ράλλυ ΔΕΘ - Δελτίο Πληροφοριών Νο 1

σε 52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

52ο Ράλλυ ΔΕΘ - Δελτίο Πληροφοριών Νο 1 52ο Ράλλυ Δ.Ε.Θ. Ράλλυ Δ.Ε.Θ.

Αγωνιστικά Νέα - Ράλλυ Θερμαϊκού

49o Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού- Αναβολή λόγω covid-19

49o Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού- Αναβολή λόγω covid-19

Η πανδημία του covid-19 ανάγκασε τον Α.Ο.Θ. να αναβάλλει το 49ο Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού

49ο Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού - Δελτίο Τύπου Νο1 - Και φέτος στο Ωραιόκαστρο!

49ο Ράλλυ Σπριντ Θερμαϊκού - Δελτίο Τύπου Νο1 - Και φέτος στο Ωραιόκαστρο!

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα φιλοξενήσει και φέτος το Rally Sprint Θερμαϊκού

Οι νικητές του 48ου Rally Sprint Θερμαϊκού - Παναγιώτης Καμπύλης και Σταύρος Σταμέλος

48ο Rally Sprint Θερμαϊκού - Ο Τολμών Νικά

Ο επίλογος ενός συναρπαστικού και καινοτόμου αγώνα

48ο Rally Sprint Θερμαϊκού - Διαδρομή, Αποστάσεις, Χρόνοι

48ο Rally Sprint Θερμαϊκού - Διαδρομή, Αποστάσεις, Χρόνοι

Το ωράριο και οι χιλιομετρικές αποστάσεις της διαδρομής του 48ου Rally Sprint Θερμαϊκού

Αγωνιστικά Νέα - Αναβάσεις

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ενημέρωση 3

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ενημέρωση 3

σε 4η Ανάβαση Λιβάδι

Ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η 4η Ανάβαση Λιβαδίου, δεύτερου αγώνα του θεσμού των Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ενημέρωση 2

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ενημέρωση 2

σε 4η Ανάβαση Λιβάδι

Ολοκληρώθηκαν οι χρονομετρημένες δοκιμές της 4ης Ανάβασης Λιβαδίου. Αγωνιστική πρεμιέρα σήμερα και για το νέο διαδικτυακό σύστημα μετάδοσης αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο www.aoth-livetiming.gr

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Οι Συμμετοχές

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Οι Συμμετοχές

σε 4η Ανάβαση Λιβάδι

Ο ΑΟΘ θα έχει τη χαρά να φιλοξενήσει 33 δυνατούς συνδυασμούς οδηγών και αυτοκινήτων οι οποίοι υπόσχονται δυνατές μάχες και πλούσιο θέαμα

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ο Χάρτης

4η Ανάβαση Λιβαδίου - Ο Χάρτης

σε 4η Ανάβαση Λιβάδι

Πιο ανάβαση από πέρυσι

Αγωνιστικά Νέα - Δεξιοτεχνίες Αυτοκινήτων

48η Δεξιοτεχνία - Αποτελέσματα

48η Δεξιοτεχνία - Αποτελέσματα

σε 48η Δεξιοτεχνία

Aποτελέσματα και Φωτογραφίες του Αγώνα

48η Δεξιοτεχνία - Σχεδιάγραμμα 1

48η Δεξιοτεχνία - Σχεδιάγραμμα Διαδρομής

σε 48η Δεξιοτεχνία

Δείτε το σχεδιάγραμμα της διαδρομής της 48ης Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων

48η Δεξιοτεχνία - Δελτίο Τύπου

48η Δεξιοτεχνία - Δελτίο Τύπου

σε 48η Δεξιοτεχνία

Κυριακή 16.6.2019 - Ώρα έναρξης 11.00 - Στον προαύλιο χώρο της Helexpo-ΔΕΘ μεταξύ του Πύργου ΟΤΕ και του Αλεξάνδρειου Μέλαθρου

47η Δεξιοτεχνία - Αποτελέσματα

47η Δεξιοτεχνία - Αποτελέσματα

σε 47η Δεξιοτεχνία

47η Δεξιοτεχνία - Αποτελέσματα 47η Δεξιοτεχνία Δεξιοτεχνίες Αυτοκινήτων

Ποιός είναι online

Έχουμε online 27 επισκέπτες και 0 μέλη.